VERKEERSBORDEN

Voorrang

  • De voorrangsborden zijn door hun unieke vorm goed te herkennen, ook aan de achterkant.
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg.
B7 Stop en verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg.
B1 Voorrangsweg.
Let op: Buiten de bebouwde kom mag je niet op de rijbaan parkeren, wel in de berm.
B2 Einde voorrangsweg.
B3 Voorrangskruispunt.
B4 Voorrangskruispunt zijweg links.

Rotonde

J9 Rotonde. Dit bord waarschuwt dat je een rotonde nadert.
D1 Rotonde, verplichte rijrichting. Dit bord staat vaak vlak bij of op een rotonde en geeft de verplichte rijrichting aan.

Weg gesloten

C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag deze weg met geen enkel voertuig inrijden.

Eenrichtingsweg

C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. .
C3 Eenrichtingsweg

Verplichte rijrichting

D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven. 
D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven. 

Doodlopende weg

L8 Doodlopende weg. 

Waarschuwingen

  • Een driehoekig wit bord met een rode rand waarschuwt je voor mogelijke gevaren op de weg. Op het bord wordt aangegeven waar voor wordt gewaarschuwd. Hier tonen we enkele veelvoorkomende waarschuwingsborden.
J1 Slecht wegdek.
J2 Bocht naar rechts. 
J6 Steile helling. 
J8 Gevaarlijk kruispunt.
J10 Overweg met slagbomen.
J11 Overweg zonder slagbomen.
J15 Beweegbare brug.
J16 Werk in uitvoering.
J20 Slipgevaar.
J21 Kinderen.
J22 Voetgangersoversteekplaats.
J32 Verkeerslichten.
J38 Verkeersdrempel.
J37 Gevaar. .

Milieuzone

  • In diverse gemeentes geldt een milieuzone voor vrachtverkeer. Deze zone wordt onder andere aangegeven met het verkeersbord Milieuzone en het bord Gesloten voor autobussen en vrachtauto’s.
C22a Gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV.
C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto’s.
  • In de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem zijn milieuzones ingesteld die niet alleen gelden voor vrachtverkeer, maar ook voor bepaalde oudere bestelauto’s en personenauto’s.
  • De milieuzones worden op verschillende manieren aangegeven. Vaak staat er ruim voor het begin van de milieuzone een vierkant wit bord met de tekst milieuzone en een rond bord met een rode rand met het voertuig waarvoor de milieuzone geldt, bijvoorbeeld een personenauto (verkeersbord C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen). Daaronder wordt dan precies vermeld welke voertuigen de milieuzone niet mogen binnenrijden, bijvoorbeeld Diesels van voor 2001.

Auto en motor

Snelheid

  • De snelheid wordt niet alleen op verkeersborden, maar vaak ook op hectometerpaaltjes aangegeven.
A1 Maximumsnelheid.
A2 Einde maximumsnelheid.
A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord (matrixbord). 
A1 Maximumsnelheid 100 km/h tussen 6-19h. 
E10-30 30 km/h-zone. 
A4 Adviessnelheid.
  • Met verkeersbord H1 (zie onder Algemeen / Bebouwde kom) wordt aangegeven dat je de bebouwde kom binnenrijdt, waar de maximumsnelheid voor auto’s en motoren 50 km/h is.
  • Er zijn ook verkeersborden die een wegtype aangeven en daarmee impliciet een maximumsnelheid aangeven. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord G2) geven het einde van een wegtype aan.
G1 Autosnelweg. 
G2 Einde autosnelweg.
G3 Autoweg. 
G5 Erf. 

Weg gesloten

C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.
C11 Gesloten voor motoren.
C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen.
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met een aanhangwagen.
C17 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.
C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven.
C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven.

Tegenliggers

F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting.
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan.
L20 Uitwijkplaats rechts van de weg. 

Inhalen

F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. 
F3 Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen.

Keren

F7 Keerverbod. .

Tunnel

L13 Verkeerstunnel.
L19 Dichtstbijzijnde uitgang. 

Vluchthaven

L14 Vluchthaven

Spitsstrook

C23-1 Spitsstrook open. .
C23-2 Spitsstrook vrijmaken. 
C23-3 Einde spitsstrook. 

Overige rijstroken

  • De volgende verkeersborden geven rijstroken aan waar uitsluitend de aangegeven motorvoertuigen gebruik van mogen maken. Deze rijstroken zijn dus gesloten voor alle andere motorvoertuigen. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord F14) geven het einde van een rijstrook aan.
F13 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
F14 Einde busbaan of -strook.
F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
F15 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams.
F17 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
F19 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen.
F21 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s.

Waarschuwingen

J17 Rijbaanversmalling
J25 Losliggende stenen.
J27 Groot wild.
J29 Tegenliggers.
J31 Zijwind.
J33 File.
J34 Ongeval.
J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist.
J36 Sneeuw.
J39 Waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld.

Stilstaan en parkeren

E2 Verbod stil te staan. 
E1 Parkeerverbod. 
E4 Parkeergelegenheid. 
E6 Gehandicaptenparkeerplaats. 
E7 Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. 
E8b Parkeren met twee wielen op het trottoir (in noodgevallen) is toegestaan.
E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders. 
E10 Parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven.
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer.
E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers.
E14 Parkeergelegenheid ten behoeve van elektrische auto’s. 

Fiets en bromfiets

Plaats op de weg

  • De volgende verkeersborden geven paden aan die speciaal zijn bedoeld voor fietsers, snorfietsers en/of bromfietsers. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord G12) geven het einde van een dergelijk pad aan.
G11 Verplicht fietspad. 
G12 Einde verplicht fietspad.
G12a Fiets/bromfietspad. .
G13 Onverplicht fietspad. 

Gesloten weg

C9 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.
C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Let op: 
fietsers, bromfietsers of snorfietsers zijn geen motorvoertuigen, dus voor hen geldt dit verbod niet.
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.
C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Parkeren

E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen.

Voetganger

Plaats op de weg

G7 Voetpad
L2 Voetgangersoversteekplaats.

Gesloten weg

C16 Gesloten voor voetgangers.

Halte

L3 Bushalte/tramhalte.

Bijzonderheden

L51 Fietsstraat. Dit bord geeft een weg aan die is ingericht voor fietsers, maar waar ook auto’s zijn toegestaan.
L52 Parkeergelegenheid ten behoeve van het afzetten van iemand. K+R staat voor Kiss+Ride.